Raporty / karty informacyjne


Raporty środowiskowe i Karty informacyjne

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i Karty informacyjne przedsięwzięć – to dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pelagius Consulting zapewnia niezbędne wsparcie w zakresie ochrony środowiska podczas procesu inwestycyjnego. Wykonujemy dokumentację i prowadzimy procedury administracyjne w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko jest istotnym elementem wielu procesów inwestycyjnych. W zależności od klasyfikacji planowanego przedsięwzięcia wykonujemy:

  • Kartę informacyjną przedsięwzięcia lub
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podczas realizacji nowych przedsięwzięć, karta informacyjna sporządzana jest w przypadku zakwalifikowania przedsięwzięcia do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport środowiskowy)wykonywany jest w przypadku zakwalifikowania przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez organ administracyjny prowadzący postępowanie.

Informacje o dotychczas wykonanych raportach środowiskowych oraz kartach informacyjnych przedsięwzięć znajdą Państwo w zakładce Realizacje.