KOBiZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) został powołany m. in. do administrowania unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce.

KOBiZE prowadzi również bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Do krajowej bazy muszą zarejestrować się podmioty korzystające ze środowiska, którego działalność powoduje emisję (przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie z zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami). Podmiot taki, do końca lutego każdego roku, ma obowiązek wprowadzenia do systemu informacji dot. emisji za rok poprzedni.

Informacje zawarte w Krajowej bazie są wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza.

Pelagius Consulting oferuje swoje usługi z zakresu:

  • rejestracji podmiotów oraz aktualizacji danych zawartych w KOBIZE,
  • wykonywania wymaganych sprawozdań do KOBIZE.

Zakres prowadzonych usług będzie indywidualnie dobierany do potrzeb klienta. Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Informacje o działalności Pelagius Consulting z zakresu KOBiZE znajduje się w zakładce Realizacje.