BDO

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji podmiotów gospodarujących odpadami, wprowadzających na terytorium kraju produkty, produkujących, eksportujących i importujących opakowania i produkty w opakowaniach, a także przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową itd. w Bazie danych i produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (zwany BDO).

System BDO stworzony został do uszczelniania systemu gospodarowania odpadami. Dzięki niemu użytkownicy realizują obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie.

Pelagius Consulting oferuje swoje usługi z zakresu:

  • rejestracji podmiotów oraz aktualizacji danych zawartych w rejestrze BDO (wypełniamy w imieniu klienta wpisy rejestracyjne, prowadzimy również aktualizację wpisów w BDO w przypadku zmiany stanu faktycznego np. zmiany lokalizacji, zmiana zakresu działalności),
  • prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów w systemie BDO (dla naszych klientów prowadzimy na bieżąco ewidencję gospodarki odpadami poprzez system BDO; na podstawie uzyskanych od klientów danych, wystawiamy w systemie karty przekazania odpadów, prowadzimy katy ewidencji),
  • wykonywania wymaganych sprawozdań do BDO (na podstawie dokumentów ewidencyjnych wykonujemy okresowe sprawozdania o sposobie gospodarowania odpadami jak również sprawozdania dotyczące opakowań – w tym torebek foliowych)

Aktualnie pomagamy w sprawach związanych z BDO ponad 20 podmiotom gospodarczym, głównie z terenu woj. łódzkiego.

Zakres prowadzonych usług będzie indywidualnie dobierany do potrzeb klienta. Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Informacje o działalności Pelagius Consulting z zakresu BDO znajduje się w zakładce Realizacje.