Audyty ekologiczne

Audyt ekologiczny – jest rozpoznaniem przedsiębiorstwa pod kątem wypełniania przepisów ochrony środowiska. Podczas audytu określane zostają obowiązki przedsiębiorstwa z zakresu ochrony środowiska, jak również niezgodności w stosunku do obowiązujących przepisów. Audyt ekologiczny jest zarówno istotnym elementem analizy due diligence, jak i punktem wyjścia do poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w zgodzie z zasadami i przepisami ochrony środowiska.

Informacje o działalności Pelagius Consulting z zakresu audytów znajdują się w zakładce Realizacje.