Kontakt

Pelagius Consulting

 ul. Jana Matejki 9
 91-402 Łódź
 Tel. 533 155 775
e-mail: biuro@pelagius.pl
 W celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Dane do faktury:

Pelagius Consulting Krzysztof Czechowski

ul. Jana Matejki 9
91-402 Łódź
NIP: 954 249 0459
REGON: 101092662
Rachunek bankowy: 71 1140 2004 0000 3302 7779 7723

Nasza lokalizacja

RODO

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Czechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pelagius Consulting Krzysztof Czechowski ul. Matejki 9, 91-402 Łódź („Administrator”). Można się z nami kontaktować pisząc pod adres: ul. Matejki 9, 91-402 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres: biuro@pelagius.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obsługi zgłoszeń i/lub udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Odbiorcą danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi z zakresu IT.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli to wynika z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Jeśli jednak wykażemy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów praw i wolności lub też podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy uprawnieni do dalszego przetwarzania.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowaniu.