Pozwolenia – odpady, emisje do powietrza, woda i ścieki

Wykonywanie dokumentacji i prowadzenie procedury w celu uzyskania pozwoleń

a. Pozwolenia zintegrowane – tzw. IPPC,
b. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
c. Zezwolenia na zbieranie odpadów,
d. Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska,
e. Zgłoszenia w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do środowiska,
f. Pozwolenia wodnoprawne.
g. Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
h . Wpisy do BDO umożliwiające transport odpadów.

Obowiązek uzyskania pozwoleń wynika z ustaw Prawo Ochrony Środowiska (wymagania ogólne oraz pozwolenia emisyjne, niektóre pozwolenia wodno prawne, niektóre pozwolenia dot. gospodarki odpadami), ustawy o odpadach (pozwolenia dotyczące gospodarki odpadami), ustawy prawo wodne (pozwolenia wodnoprawne)