Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Pomagamy w zorganizowaniu transgranicznego przemieszczania odpadów. Wypełniamy formalności zwiazane z przywozem i wywozem odpadów na terytorium Polski.