Raporty o oddziaływaniu na środowisko / raporty środowiskowe


Raport środowiskowy

Raport o oddziaływaniu na środowisko (tzw. raport środowiskowy) lub karta informacyjna przedsięwzięcia – to dokumentacje niezbędne w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pelagius Consulting zapewnia niezbędne wsparcie z zakresu ochrony środowiska podczas procesu inwestycyjnego. Wykonujemy dokumentacje i prowadzimy procedury administracyjne w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko jest istotnym elementem wielu procesów inwestycyjnych. W zależności od klasyfikacji planowanego przedsięwzięcia wykonujemy:

  • Kartę informacyjną przedsięwzięcia lub
  • Raport oddziaływania na środowisko.

Podczas realizacji nowych przedsięwzięć, karta informacyjna sporządzana jest w przypadku zakwalifikowania przedsięwzięcia do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko (raport środowiskowy) wykonywany jest w przypadku zakwalifikowania przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz w przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez organ administracyjny prowadzący postępowanie.

Informacje o dotychczas wykonanych raportach oddziaływania na środowisko oraz kartach informacyjnych znajdą Państwo w zakładce Realizacje.