błąd 404

Podana strona nie istnieje.

Raporty / karty informacyjne

Raporty o oddziaływaniu na środowisko / karty informacyjne przedsięwzięć

Pozwolenia

Pozwolenia – odpady, emisje do powietrza, woda i ścieki

Korzystanie ze środowiska

Opłaty i sprawozdania do urzędu marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wynajem kontenerów na odpady

KOBiZE

Raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza – przekazywane do KOBiZE

BDO

Wpisy, aktualizacje, ewidencja, sprawozdawczość

Audyty ekologiczne

Ekspertyzy

Ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne

Outsourcing

Prawo ochrony środowiska

Szkolenia