Outsourcing

Oferowana przez Pelagius Consulting usługa stałej obsługi – outsourcingu – umożliwia zapewnienie fachowej, merytorycznej obsługi Państwa organizacji w zakresie ochrony środowiska, bez konieczności tworzenia dodatkowego stanowiska pracy.
Zapewniamy wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, prowadzimy bierzącą ewidencję, optymalizujemyu gospodarkę odpadami, dbamy o aktualizację posiadanych pozwoleń, zapewniamy dotrzymanie terminów wyniakających z przepisów prawa, reprezentujemy Państwa organizację podczas kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.

W zależności od oczekiwań, dostosowujemy zakres usług, w tym częstotliwość wizyt u Klienta. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia warunków współpracy.