Sprawozdania o odpadach, ewidencja gospodarki odpadami

  1. Wykonywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach – UWAGA: NOWY WZÓR ZESTAWIENIA od 1 stycznia 2011 r.,
  2. Wypełnianie kart ewidencji odpadów – UWAGA: NOWY  WZÓR KARTY EWIDENCJI od 1 stycznia 2011 r.,
  3. Wypełnianie kart przekazania odpadów – UWAGA: NOWY  WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓWod 1 stycznia 2011 r.,
  4. Wypełnianie sprawozdawczości na podstawie przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  5. Wypełnianie sprawozdawczości na podstawie przepisów o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
  6. Wypełnianie sprawozdawczości na podstawie przepisów o bateriach i akumulatorach