Pelagius Consulting

Ochrona środowiska - outsourcing, stała obsługa firm,
- raporty, pozwolenia, inwentaryzacje

Raporty

Raporty o oddziaływaniu na środowisko / raporty środowiskowe

Pozwolenia

Pozwolenia – odpady, emisje do powietrza, woda i ścieki

Opłaty i sprawozdania

Opłaty i sprawozdania do urzędu marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Sprawozdania

Sprawozdania o odpadach, ewidencja gospodarki odpadami

KOBiZE

Raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza – przekazywane do KOBiZE

PRTR

Sprawozdania do PRTR

Audyty ekologiczne

Ekspertyzy

Ekspertyzy, inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne

Outsourcing

Prawo ochrony środowiska

Szkolenia

Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Geologia, pompy ciepła